فرم پرداخت آنلاین

 
::

::

 :توضیحات ضروری

- لطفا برای ذبح قربانی به صفحه « سفارش قربانی» در صفحه اصلی سایت انجمن مراجعه فرمایید

-  پرداختی تعهدات ، ماهیانه و حامی خاص دارای کد شناسه را در قسمت « پرداخت با شناسه »ثبت نمایید

-  چنانچه  کد شناسه شما یافت نشد لطفا در صفحه « بدون شناسه » اقدام ولی در توضیحات کد شناسه را ثبت نماید

  - تا رفع مشکل فنی ، هنگام استفاده از گوشی همراه برای «پرداخت بدون شناسه»  شماره همراه و مبلغ را با صفحه کلید لاتین وارد کنید 
 
 
 
   
   
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.