فرم پرداخت فطریه

 
::

 

-  مبلغ فطریه در خوزستان:  100.000 ریال

-      مد روزه : 30.000 ریال

-     کفاره روزه عمد: هر روز  1.800.000 ریال

-   لطفا اعداد ش همراه و مبلغ را با صفحه کلید لاتین وارد نمایید---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت فطریه  ریال نوع فطریه 
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.