فرم پرداخت فطریه

 
::

-         مبلغ فطریه در خوزستان: 55.000 ریال

-         مبلغ فطریه در سایراستانها: طبق فتاوی مراجع و علمای هر محل

-         مد روزه : 15.000 ریال

-         کفاره روزه عمد: هر روز 900.000 ریال

-         پیش فاکتور پس از تایید سفارش نمایش داده میشود

به ازای پرداخت آنلاین فطریه ، هیچ وجه  اضافی از شما کسر نمیشود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت فطریه  ریال نوع فطریه 
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.