فرم پرداخت آنلاین

 
زکات فطریه بابت هر نفر 50/000 ریال
مدروزه بابت هر روز 11/000 ریال
کفاره (عمد) روزانه 660/000 ریال
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت فطریه  ریال نوع فطریه 
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.