فرم پرداخت فطریه

 
::

مبلغ فطریه در خوزستان: 55.000 ریال

مبلغ فطریه در سایراستانها: طبق فتاوی مراجع و علمای هر محل

مد روزه : 15.000 ریال

کفاره روزه عمد: هر روز 900.000 ریال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت فطریه  ریال نوع فطریه 
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.