فرم پرداخت فطریه

 
::

         -مبلغ فطریه در خوزستان:  75.000 ریال     ***   مبلغ فطریه در سایراستانها: طبق فتاوی مراجع و علمای هر محل

-         مد روزه : 20.000 ریال

-         کفاره روزه عمد: هر روز  1.200.000 ریال

-        لطفا اعداد ش همراه و مبلغ را با صفحه کلید لاتین وارد نمایید

-         پیش فاکتور پس از تایید سفارش نمایش داده میشود

به ازای پرداخت آنلاین فطریه ، هیچ وجه  اضافی از شما کسر نمیشود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت فطریه  ریال نوع فطریه 
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.