فرم سفارش قربانی    

 
::   

 چنانچه برای فردی عقیقه سفارش میدهید ، لطفا نام و نام پدر ایشان در توضیحات ذکر شود::   

 حداقل قیمت برای سفارش یک راس گوسفند 6.000.000 ریال میباشد-------------------------------* * * * *------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت    ریال نوع  قربانی
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.