فرم سفارش قربانی    

 
::   

 

 توضیحات ضروری :

- هنگام ثبت سفارش قربانی ، نیت خود را تعیین نمایید ، چنانچه به نیت عقیقه سفارش میدهد نام و نام پدر صاحب عقیقه را در توضیحات ذکر فرمایید.

       - سفارش گوسفند متناسب با توان مالی و بودجه نیکوکار میباشد ، هم اکنون قیمت یک راس گوسفندحدود 13.000.000 ریال میباشد ، لیکن برای سفارش کمتر از مبلغ فوق ، با دفتر دریافت هدایا و نذورات (32933800- 061) تماس و هماهنگی نمایید.

       - در صورت اشکال در ثبت سفارش میتوانید به لینک «پرداخت آنلاین» قسمت بدون شناسه مراجعه و اطلاعات مربوطه را تکمیل نمایید.

 به ازای پرداخت آنلاین ، هیچ وجه  اضافی از شما کسر نمیشود-------------------------------* * * * *------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت    ریال نوع  قربانی
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.