تخلیه صندوق صدقات

 
::  پس از تکمیل فرم ، متصدی مربوطه برای تخلیه و تعویض صندوق با شما تماس وهماهنگی می نماید. شماره تماس واحد صندوق صدقات: 32933848

     
  شماره تلفن همراه  
شماره سریال صندوق
 
 
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.