تخلیه صندوق صدقات

 
:: 

پس از تکمیل فرم ، متصدی مربوطه برای تخلیه و تعویض صندوق با شما تماس وهماهنگی می نماید.

شماره تماس واحد صندوق صدقات: 32933848-061

 

به ازای سفارش آنلاین ، هیچ وجهی از شما کسر نمیشود     
  شماره تلفن همراه  
شماره سریال صندوق
 
 
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.